Từ khoá : công nghệ thông tin

1 bài viết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

(LLCT&TTĐT) Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học ở bậc đại học luôn được quan tâm và không ngừng đổi mới. Tùy vào điều kiện khác nhau, các cơ sở đào tạo có những chiến lược, cách thức ứng dụng khác nhau nhằm đạt được những kết quả tốt hơn trong hoạt động dạy học của mình. Do đó, để có thêm góc nhìn, chi tiết cụ thể hơn của việc ứng dụng này, chúng tôi đã nghiên cứu dựa trên một số thành tố trong hoạt động dạy học, thực trạng hiện nay, làm rõ hơn các giải pháp căn bản giúp cho hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học đại học được thuận lợi, đạt được nhiều kết quả hơn.