Từ khoá : Gặp mặt cán bộ hưu trí

2 bài viết

Học viện tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Học viện tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Sáng 12.1.2023, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức buổi Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo quản lý, các cán bộ nghỉ hưu của Nhà trường qua các thời kỳ.

Học viện tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Học viện tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 24.01, tại Trung tâm Thông tin khoa học, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức buổi Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo quản lý, các cán bộ nghỉ hưu của Nhà trường qua các thời kỳ.