Trực tiếp - Ông Biden tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ lịch sử

Thứ ba, 01-06-2021 11:02

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ trong bối cảnh nước Mỹ chia rẽ sâu sắc, kinh tế suy giảm và phải chật vật đối phó đại dịch Covid-19. Đọc thêm