Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 122

Thứ ba, 01-06-2021 11:06

Trường chính trị TP. Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung khóa 122, niên khóa (2020 -2021), cho 78 học viên là các bộ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ. Đọc thêm