Từ khoá : ajc

3 bài viết

Mạch Nguồn 40: RAP NEWS - TUỔI TRẺ AJC VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Mạch Nguồn 40: RAP NEWS - TUỔI TRẺ AJC VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Được tôi luyện và bồi dưỡng dưới mái trường Đảng, thế hệ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nỗ lực trong học tập kiến thức lý luận chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức. Vận dụng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, các thế hệ sinh viên Học viện nỗ lực tạo ra những sản phẩm báo chí - truyền thông với đa dạng hình thức để truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Mạch Nguồn số 40 với chủ đề “Tuổi trẻ AJC vững tin theo Đảng”, chương trình thực hiện dưới dạng Rap News.

Giới thiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Giới thiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo được xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, báo chí -truyền thông và một số lĩnh vực khoa học và xã hội nhân văn khác.

Còn 5 ngày để trở thành sinh viên Chương trình quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu

Còn 5 ngày để trở thành sinh viên Chương trình quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu

Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu nhận đơn dự tuyển đến hết ngày 22-7-2020. Thí sinh có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời phỏng vấn vào ngày 23-7-2020 và trở thành sinh viên của Chương trình quốc tế danh giá của Đại học Middlesex tại Việt Nam.