Từ khoá : bản quyền trên báo chí

1 bài viết

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên báo chí hiện nay

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên báo chí hiện nay

(LLCT&TT) Từ trước đến nay, Luật Sở hữu trí tuệ chưa được chú trọng trong các cơ sở giáo dục ở nước ta. Do vậy, nhận thức chung của xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan còn hạn chế, một số người chưa hiểu quy định pháp luật, không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều người nghĩ đơn giản rằng khi sử dụng tác phẩm người khác chỉ cần ghi rõ nguồn và tác giả là đủ. Một số khác chỉ vì mục đích mua được sản phẩm với giá rẻ hơn nên chủ động tìm mua những sản phẩm bất hợp pháp để sử dụng. Một số tổ chức tự dựng bản ghi âm, ghi hình đối với tác phẩm của người khác mà không có giao ước gì với tác giả, sau đó xác nhận quyền sở hữu với bản ghi đó. Người tiêu dùng ngang nhiên mua các sản phẩm rẻ, băng đĩa được sao chép bán tràn lan trên thị trường mà không biết đó là sản phẩm vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cần được chú trọng để giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay.