Từ khoá : trong thời kỳ mới

1 bài viết

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”

Sáng 28.5.2022, Khoa Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”. Hội thảo đã thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm và tìm ra các giải pháp để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm của Khoa Tuyên truyền, góp phần xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên một tầm cao mới.