Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa

Thứ hai, 25-07-2022 13:42

Sáng 30.6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022. Đọc thêm