Từ 10.10.2022, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên

Thứ năm, 13-10-2022 13:26

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Đọc thêm

Cùng chuyên mục