Giới thiệu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông

Thứ tư, 25-05-2022 17:45

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: llcttt1994@yahoo.com.vn. Qúa trình hình thành và phát triển: Ngày 26.8.1993, Bộ Văn hóa thông tin đã ký công văn số 2554/BC cho phép HV BC&TT ra tờ thông tin lấy tên là “Báo chí và Tuyên truyền – Thông tin lý luận và nghiệp vụ”. Năm 2007, Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền được đổi tên thành Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông Đọc thêm