Từ khoá : với mảng đề tài chính luận

1 bài viết

Mạch Nguồn 30: Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận

Mạch Nguồn 30: Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận

Những “chiến sĩ” cầm bút, với sức trẻ, tài năng và bản lĩnh chính trị vững vàng đang từng ngày “chiến đấu” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Chương trình Mạch Nguồn số 30 với chủ đề: "Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận" với mong muốn giúp độc giả hiểu thêm về sự dấn thân của đội ngũ nhà báo trẻ tham gia viết các tác phẩm chính luận, từ đó thêm hiểu, tin tưởng vào thế hệ kế cận của nền báo chí cách mạng Việt Nam.