Từ khoá : chiến lược

5 bài viết

Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy”

Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy”

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương: Bối cảnh tình hình mới cần phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết mới của Trung ương về nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng là bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ mặt mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” trong cục diện thế giới hiện nay

Bộ mặt mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” trong cục diện thế giới hiện nay

Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc. Cùng với sự dịch chuyển trọng tâm quyền lực, các nước lớn cạnh tranh gay gắt, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để xác lập vị thế. Trong bối cảnh đó, để thực hiện mưu đồ của mình, các thế lực thù địch tiếp tục điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện ngày càng tinh vi hơn. Nhận diện đúng và vạch trần bộ mặt mới của chiến lược này có ý nghĩa định hướng chiến lược trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay.

Chiến lược xâm nhập thị trường của tập đoàn truyền thông News Corporation

Chiến lược xâm nhập thị trường của tập đoàn truyền thông News Corporation

Vài thập kỷ gần đây, kinh doanh truyền thông quốc tế mở rộng và phát triển nhanh chóng nhờ các tiến bộ công nghệ truyền thông, xu hướng tư nhân hoá cũng như xu hướng nới lỏng các quy chế quốc tế. Số lượng các công ty truyền thông xuyên quốc gia đã và đang tăng với tốc độ chóng mặt. Các “đại gia” đổ xô đến các thị trường truyền thông kém phát triển hơn. Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều công ty địa phương khiến cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam

Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam

Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai tích cực trong bối cảnh mới của thế giới có nhiều biến động.