Từ khoá : dạy học

1 bài viết

Mấy ý kiến về tổ chức dạy học trực tuyến trong trường đại học hiện nay - qua thực tế dạy học các môn khoa học Mác - Lênin

Mấy ý kiến về tổ chức dạy học trực tuyến trong trường đại học hiện nay - qua thực tế dạy học các môn khoa học Mác - Lênin

(LLCT&TT) Đại dịch Covid-19 bùng nổ và diễn biến phức tạp trong suốt hơn 2 năm qua đã làm hoạt động dạy học của nhà trường thay đổi nhanh chóng. Việc tận dụng tối đa các nền tảng khoa học, công nghệ của thời đại số để tổ chức dạy học trực tuyến không chỉ là phổ biến mà còn là một chuyển hướng cho sự thích nghi linh hoạt của dạy học hiện đại. Đánh giá thực trạng tổ chức dạy học trực tuyến với các môn học là cần thiết để có những điều chỉnh, tác động phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy học cũng như phát huy những thế mạnh của phương thức dạy học này cho sự ổn định, phát triển của giáo dục, đào tạo cả hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu và khảo sát thực trạng dạy học trực tuyến các môn khoa học Mác - Lênin ở bậc đại học hiện nay, qua đó để thấy được những thành tựu, tồn tại của nó và đề xuất một số giải pháp cơ bản để thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến trong nhà trường đại học đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.