Từ khoá : điện thoại thông minh

1 bài viết

Xu thế sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí trên điện thoại thông minh

Xu thế sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí trên điện thoại thông minh

Sự phát triển của các thiết bị di động cũng như mạng xã hội hiện nay đặt ra không ít thách thức cho quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí. Xu hướng báo chí đa nền tảng đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cho những người chụp ảnh báo chí phải định vị lại hoạt động cho phù hợp với xu thế chung của thế giới. Nghiên cứu về xu thế sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí trên thiết bị điện thoại thông minh nhằm tìm hiểu về các phương pháp sáng tạo hiện nay của các phóng viên ảnh, góp phần nâng cao tính hiệu quả của hoạt động truyền thông hình ảnh.