Thứ sáu, 19:07 04-12-2020

Xem nhiều

Mạch nguồn số 38: Tuổi trẻ với pháp luật

Chương trình Mạch nguồn số 38 với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” để có góc nhìn toàn diện hơn về thanh niên Việt Nam hiện nay, họ đang nhìn nhận như thế nào về việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta, đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật cho những công dân trẻ đó là vấn đề quan trọng, là cơ sở để phát triển đất nước vững mạnh.

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 11/8/2023, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Chiều ngày 7/8/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sáng 29/6/2023, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Huy Kỳ, nguyên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Học viện, giảng viên cao cấp Khoa Tuyên truyền và đồng chí Nguyễn Thọ Ánh, giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Đảng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác báo chí năm 2023

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác báo chí năm 2023

Ngày 27/6, tại Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác báo chí năm 2023. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị.

XEM THÊM TIN