Thứ tư, 19:56 26-05-2021

Những mốc son vàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thứ tư, 19:56 26-05-2021
75 năm xây dựng và trưởng thành (22.12.1944 - 22.12.2019), Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng.
75 năm xây dựng và trưởng thành (22.12.1944 - 22.12.2019), Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng.

                    


Nguồn: Bài đăng trên Sóng trẻ

Xem nhiều

"Khám phá khoa học" là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình đổi mới giáo dục mầm non hiện nay

"Khám phá khoa học" là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình đổi mới giáo dục mầm non hiện nay

Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Giáo dục giúp trẻ Khám phá khoa học (KPKH) là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình đổi mới giáo dục mầm non hướng tới giai đoạn hiện nay.

Quản lý thông điệp về bảo vệ an ninh quốc gia trên báo mạng điện tử hiện nay

Quản lý thông điệp về bảo vệ an ninh quốc gia trên báo mạng điện tử hiện nay

Thông điệp bảo vệ an ninh quốc gia là tín hiệu phát đi từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước với mong muốn giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững của quốc gia. Thời gian qua, các cơ quan báo mạng điện tử luôn tuyên truyền toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... của đất nước, trong đó luôn chú trọng quản lý thông điệp về bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng lược đồ chọn mẫu trong điều tra dư luận xã hội

Xây dựng lược đồ chọn mẫu trong điều tra dư luận xã hội

Hiện nay, phương pháp chọn mẫu được áp dụng trong điều tra dư luận xã hội (DLXH) ngày càng chứng tỏ có nhiều ưu thế và phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, thông tin thu được đảm bảo tính kịp thời...

Nhân tài văn hóa trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

Nhân tài văn hóa trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

Văn hóa có lịch sử hình thành và phát triển cùng với lịch sử hoạt động của con người và loài người. Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế yêu cầu cần có nhiều nhân tài văn hóa, những người thực tài, thực đức. Để quy tụ và phát triển đội ngũ này, trong thời gian tới, cần những giải pháp mang tính đột phá, chiến lược.

XEM THÊM TIN