Từ khoá : nhà báo tác nghiệp

1 bài viết

Những trải nghiệm quý giá trong tác nghiệp

Những trải nghiệm quý giá trong tác nghiệp

Tôi đã từng đọc được thông điệp: Bất kỳ ai bạn gặp đều là người nên gặp, bất kể chuyện gì xảy ra đều là việc cần xảy ra. Nhìn lại quãng đường tác nghiệp của mình, tôi càng thấy điều này thực sự đúng. Những con người tôi từng gặp đều là “cơ duyên” vậy.