Từ khoá : tôn nghiêm

1 bài viết

Giữ gìn sự tôn nghiêm tại các điểm di tích văn hóa lịch sử

Giữ gìn sự tôn nghiêm tại các điểm di tích văn hóa lịch sử

Hoạt động tham quan các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của mỗi cá nhân và là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động này ngày càng phổ biến, nhất là vào dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, Tết của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố đáng khích lệ, trong hoạt động xã hội này có lúc có nơi vẫn xuất hiện không ít hành vi lệch chuẩn, thậm chí phản cảm, ứng xử phản văn hóa gây bức xúc dư luận, cần được chấn chỉnh kịp thời.