Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Thứ ba, 01-06-2021 20:19

Năm điều dạy đó của Bác lớp lớp thế hệ thiếu niên nhi đồng Việt Nam luôn khắc ghi, học tập và làm theo! Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của Đội... Đọc thêm