Từ khoá : Bác Hồ

8 bài viết

Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

Trong lịch sử thế giới hiện đại, Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng và nhà tư tưởng quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Suốt đời mình, Người kiên trì giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương trọn vẹn của đạo đức mới: Suốt đời phấn đấu hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng chính là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, và là một nhà báo vĩ đại. Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Bác sử dụng gần 200 bút danh. Mỗi con chữ, bài viết của Bác là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng Cộng sản và con đường giải phóng dân tộc.

Bác Hồ về đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Bác Hồ về đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn, phát huy, nâng lên tầm thời đại, trong đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người khởi xướng và duy trì. Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là đã tìm ra những hình thức tốt nhất để tập hợp quần chúng, nhân dân làm cách mạng, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Năm điều dạy đó của Bác lớp lớp thế hệ thiếu niên nhi đồng Việt Nam luôn khắc ghi, học tập và làm theo! Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của Đội...

Bác sống như trời đất của ta

Bác sống như trời đất của ta

Tháng năm tím màu hoa bằng lăng, đỏ trời hoa phượng. Ta lại nhớ ngày sinh nhật Bác, lại nhớ câu thơ “Bác sống như trời đất của ta” khi Tố Hữu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Trời đất của ta” là quê hương đất nước, là xứ sở thân yêu vô cùng tươi đẹp, rộng lớn và vĩnh hằng. Cuộc đời 79 mùa xuân và đời sống của Bác được so với trời đất của ta cho thấy tầm vóc lớn lao và cao cả của Người. Đó là sự nghiệp cách mạng cứu nước, cứu dân, là lí tưởng và đạo đức cách mạng, là tâm hồn trong sáng, thanh cao, thoát khỏi mọi ràng buộc của danh lợi vươn tới cao cả, vô cùng. Là chiến sĩ “Mong manh áo vải, hồn muôn trượng”. Là một lãnh tụ “Một đời thanh bạch, chẳng vàng son”. Là người con Việt Nam có tên Ái Quốc “ôm cả non sông, mọi kiếp người”.

Đề tài về Đảng – Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng vô tận

Đề tài về Đảng – Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng vô tận

Gần 15 năm cầm bút với hơn 10 năm gắn bó với lĩnh vực xây dựng Đảng (Báo Quảng Ngãi), nhưng có thể nói tôi được “thỏa sức” vùng vẫy, thể hiện được cái mới, cá tính rõ nhất là từ khi Bộ Chính trị phát động việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Bác Hồ với những bài thơ Xuân

Bác Hồ với những bài thơ Xuân

Bác Hồ kính yêu không chỉ là Anh hùng dân tộc, Lãnh tụ tối cao của chúng ta mà còn là Danh nhân văn hóa thế giới. Mùa xuân về ta càng nhớ Bác với những bài thơ Xuân đằm thắm nghĩa tình. Thơ Xuân của Bác không chỉ là những xúc động bồi hồi mỗi khi Tết đến mà bao giờ cũng gắn với niềm vui thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng của đất nước và trên toàn thế giới.