Từ khoá : chức năng

7 bài viết

Báo chí thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội - vấn đề và giải pháp

Báo chí thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội - vấn đề và giải pháp

(LLCT&TT) Báo chí là loại hình phương tiện truyền thông đại chúng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Vai trò, tầm quan trọng của báo chí không chỉ là phản ánh đời sống xã hội qua việc thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế, là việc định hướng thông tin và dư luận xã hội mà còn có vai trò giám sát và phản biện xã hội. Trong bối cảnh đất nước ta đang đổi mới và hội nhập quốc tế mạnh mẽ để phát triển thì vai trò của báo chí trong việc thông tin, định hướng thông tin và giám sát, phản biện xã hội càng quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn của báo chí trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội như là một phương tiện, phương thức phát huy dân chủ XHCN và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh mới.

Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là tế bào, gốc rễ của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sức mạnh bền vững của Đảng trước hết đòi hỏi sự vững mạnh từ từng tế bào. Chính vì vậy, mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng được hướng về cơ sở, được triển khai thực hiện trong thực tiễn tại cơ sở. Trong đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở là một trong những nội dung trọng tâm, bảo đảm giữ vững sự thống nhất toàn diện, tạo nên sức mạnh của Đảng trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi thời kỳ.

Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

Không có một nền báo chí nào hoàn toàn đứng ngoài chính trị, vô chính trị như các luận điệu thù địch xuyên tạc, rêu rao.

Vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới

Vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới

Toàn thế giới đã khẳng định: trong xã hội loài người, phụ nữ là cái nôi nối tiếp sự sống muôn đời, là người thầy đầu tiên của con người, là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển xã hội và họ đã có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Lịch sử nhân loại đã trải qua bao thăng trầm, song hình ảnh người phụ nữ ở bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng luôn là biểu tượng cao đẹp nhất, vĩ đại nhất. Vì thế, vấn đề phụ nữ không phải của riêng từng quốc gia mà đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại.

Tính chuyên nghiệp của báo chí trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Tính chuyên nghiệp của báo chí trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Thời gian qua, tình trạng lợi dụng In-tơ-nét để đăng tải những thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và bôi nhọ danh dự cá nhân đang rộ lên, gây rúng động xã hội. Đặc biệt, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã sử dụng “không gian” In-tơ-nét để vu cáo và bịa đặt về tình hình báo chí Việt Nam, đồng thời lớn tiếng chỉ trích “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, nhằm chia rẽ nội bộ, gây rối loạn xã hội.

Từ 5W tới 5I: Để báo chí phát huy giá trị có ích, tích cực góp phần ổn định xã hội

Từ 5W tới 5I: Để báo chí phát huy giá trị có ích, tích cực góp phần ổn định xã hội

Những từ viết tắt hay công thức bao giờ cũng dễ nhớ, dễ thuộc, bởi nó ngắn gọn, cô đọng, khái quát, đủ ý. Với người làm báo, ai cũng nằm lòng công thức 5W+1H. Trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông xã hội lên ngôi, chi phối hệ sinh thái truyền thông, một từ viết tắt khác dần trở nên quen thuộc, đó là 5I. Suy đến cùng, dù là 5W hay 5I, việc báo chí tập trung đem đến những thông tin nhanh nhạy, trung thực, khách quan, có chiều sâu lý lẽ, giàu tính nhân văn chính là việc phát huy giá trị tốt đẹp, có ích, tích cực, dựng xây, góp phần ổn định xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...