Từ khoá : Nhà giáo

2 bài viết

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài của đất nước. Bài viết làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhà giáo và việc vận dụng vào nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ nhà giáo hiện nay.

Nhà giáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà giáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh ra và lớn lên tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước. Nhà có bảy anh em, ông là con thứ năm. Về ngày tháng năm sinh của ông, nhiều tác giả trong và ngoài nước ghi khác nhau. Trong cuốn Tướng Giáp của Budaren, xuất bản tại Pari năm 1977, ghi ông sinh năm 1910. Trong Từ điển bách khoa Larutxo, ghi ông sinh năm 1911. Chú dẫn về tiểu sử Võ Nguyên Giáp của Giăng xanhtơri, ghi ông sinh năm 1912. Trên tạp chí Thời sự chủ nhật số 5 tháng 11.1972, Giêm Phốc cho biết, ông đã tìm thấy giấy khai sinh của Ông Giáp tại Pari. Trên giấy khai sinh ghi: Ông sinh ngày 1.9.1910.