Từ khoá : Quyền tác giả

2 bài viết

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên báo chí hiện nay

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên báo chí hiện nay

(LLCT&TT) Từ trước đến nay, Luật Sở hữu trí tuệ chưa được chú trọng trong các cơ sở giáo dục ở nước ta. Do vậy, nhận thức chung của xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan còn hạn chế, một số người chưa hiểu quy định pháp luật, không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều người nghĩ đơn giản rằng khi sử dụng tác phẩm người khác chỉ cần ghi rõ nguồn và tác giả là đủ. Một số khác chỉ vì mục đích mua được sản phẩm với giá rẻ hơn nên chủ động tìm mua những sản phẩm bất hợp pháp để sử dụng. Một số tổ chức tự dựng bản ghi âm, ghi hình đối với tác phẩm của người khác mà không có giao ước gì với tác giả, sau đó xác nhận quyền sở hữu với bản ghi đó. Người tiêu dùng ngang nhiên mua các sản phẩm rẻ, băng đĩa được sao chép bán tràn lan trên thị trường mà không biết đó là sản phẩm vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cần được chú trọng để giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay.

Biên soạn giáo trình sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, Quyền liên quan trong hoạt động xuất bản

Biên soạn giáo trình sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, Quyền liên quan trong hoạt động xuất bản

Như vậy đã ba năm giáo trình sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, Quyền liên quan trong hoạt động xuất bản, trở thành tài liệu giảng dạy chính thống của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đối với các khoá đào tạo sinh viên khoa xuất bản. Ít nhất có hai khoá đã ra trường, với hành trang về sở hữu trí tuệ được trang bị. Các em sẽ là những nhân lực mới, quan trọng, bổ sung vào lực lượng xuất bản trong cả nước thời đại 4.0. Nay có dịp nghĩ lại công việc biên soạn, thấy vui, với bao kỷ niệm sâu sắc.