Thứ tư, 10:01 27-04-2022

Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số 6.2021

PGS,TS Nguyễn Thị Tuyết Thu - PGS, TS Nguyễn Thanh Tú

Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tạp chí Văn nghệ quân đội

Xem nhiều

Mạch nguồn số 2: Vang mãi bài ca kết đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời khẳng định:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Có sức mạnh đoàn kết thì có thể làm được mọi việc. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022), chương trình với chủ đề “Vang mãi bài ca kết đoàn” tiếp nối, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân - sức mạnh vô địch trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 ngày nay.

Vấn đề truyền thông xây dựng thương hiệu nhân bản

Vấn đề truyền thông xây dựng thương hiệu nhân bản

Phương thức truyền thông mới sẽ hướng về nhân hoá thương hiệu, khách hàng sẽ lựa chọn những loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu theo sở thích, cá tính, phong cách phù hợp. Do đó, truyền thông cũng nhắm vào xây dựng chiến thuật truyền thông từng sản phẩm theo phong cách định hướng khác nhau, đáp ứng công chúng thời đại mới.

Biên tập viên truyền thông xã hội trong các toà soạn báo chí

Biên tập viên truyền thông xã hội trong các toà soạn báo chí

Hơn một thập kỷ trước, truyền thông xã hội vẫn là khái niệm còn khá mới mẻ với các toà soạn báo chí. Nếu đầu những năm 2006 - 2008, các nhà báo - vốn mới bắt đầu làm quen với khái niệm báo chí kĩ thuật số - đã vô cùng bối rối khi phải thích ứng với sự ra đời của Twitter và Facebook, thì đến nay, những nền tảng này trở thành một phần không thể thiếu của các toà soạn báo chí trên toàn cầu.

Vai trò của những bài báo “người tốt, việc tốt” trong thực hiện chức năng tư tưởng của báo chí

Vai trò của những bài báo “người tốt, việc tốt” trong thực hiện chức năng tư tưởng của báo chí

(LLCT&TT) Báo chí thực hiện chức năng tư tưởng đối với xã hội thông qua quá trình tuyên truyền, quảng bá hệ tư tưởng chính trị, làm cho hệ tư tưởng có thể lan truyền rộng rãi và chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo lập, củng cố và duy trì hệ giá trị xã hội tốt đẹp trong công chúng, gắn liền với tư tưởng chính trị của giai cấp, của chính đảng. Những bài viết gương người tốt việc tốt đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng tư tưởng của báo chí. Thông qua những gương người tốt, việc tốt; báo chí góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, hệ thống giá trị về tính nhân văn, hun đúc nên trong lòng công chúng tinh thần nhân ái, tính tự giác, tiên phong, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích của cộng đồng, lợi ích của giai cấp, dân tộc của cộng đồng và rộng lớn hơn là của cả giai cấp, dân tộc.

“Truyền thông tổ chức”- công cụ hiệu quả để phát triển của tổ chức

“Truyền thông tổ chức”- công cụ hiệu quả để phát triển của tổ chức

(LLCT&TT) Truyền thông, giao tiếp luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người cũng như sự phát triển của các tổ chức, và là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của xã hội. Chính nhờ có giao tiếp, truyền thông với nhau mà mỗi con người có thể tham gia vào các mối quan hệ xã hội, thâm nhập vào cộng đồng. Sự giao tiếp của mỗi cá nhân hay của mỗi tổ chức phản ánh các quan hệ và kinh nghiệm xã hội, trở thành vốn văn hóa và tài sản vô hình của riêng họ. Ngày càng nhiều người nhận thức được rằng truyền thông là một phần rất quan trọng trong công việc, đặc biệt với các tổ chức áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại có quy trình sản xuất cần sự hợp tác và làm việc theo nhóm.

XEM THÊM TIN