Thứ ba, 09:34 28-12-2021

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Thứ ba, 09:34 28-12-2021
Sáng 25.12.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, đồng thời là diễn đàn để lãnh đạo Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận những vấn đề về các mặt công tác của Học viện trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch. Từ đó đưa ra những quyết sách, định hướng, giải pháp phát triển của Học viện trong thời gian tới.
 

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Học viện; ThS Trần Tuyết Trinh, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Học viện.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện.

DSC_1402 (FILEminimizer)

 Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Hội nghị nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS Bùi Lệ Quyên, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ABC_1283 (FILEminimizer)

PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh: Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS, TS Mai Đức Ngọc khẳng định: Trong năm 2021 Học viện đã đạt được các kết quả quan trọng, nổi bật trên tất cả các mặt công tác, đặt biệt trong công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thành công đó đã tạo niềm tin và khí thế mới cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện. Kết quả này là toàn thể sự phấn đấu của các đơn vị trong Học viện và là sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện nhiều mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự giúp đỡ của các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Để Hội nghị là diễn đàn dân chủ, phát huy quyền làm chủ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện, đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và ý thức vai trò trách nhiệm của cá nhân, để  tham gia ý kiến thẳng thắn mang tính xây dựng, cởi mở, qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian tới.

ABC_1293 (FILEminimizer)

PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tình tình thực hiện dân chủ cơ sở tại Học viện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tình tình thực hiện dân chủ cơ sở tại Học viện năm 2021 trên các mặt công tác như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ của Học viện; sự phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở Học viện; công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc ban hành các văn bản quản lý phục vụ công tác điều hành và phát huy dân chủ trong Học viện; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022.

Trong năm qua, việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Học viện nhìn chung có những chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục có chuyển biến tích cực, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý; qua thực hiện dân chủ cơ sở, quan hệ giữa lãnh đạo Học viện với các đơn vị trực thuộc, quan hệ của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, tạo nên bầu không khí dân chủ, đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau gánh vác công việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Ban lãnh đạo Học viện luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện; các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước cũng như của Học viện đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn được phổ biến, thực hiện kịp thời; công tác tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc, công khai đảm bảo đúng quy định.

Hội nghị cũng đã được nghe PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo về công tác thu chi ngân sách năm 2021, thu chi quỹ phúc lợi, đề xuất kiến nghị một số định hướng về công tác tài chính; TS Lê Đình Năm, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Học viện trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày Báo cáo tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị với các cấp lãnh đạo trong Học viện.

ABC_1309 (FILEminimizer)
 PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo về công tác tài chính năm 2021
ABC_1313 (FILEminimizer)

TS Lê Đình Năm, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

ABC_1341 (FILEminimizer)
PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tới Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện báo cáo giải trình các vấn đề về công tác đào tạo; khoa học; kế hoạch tài chính; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; hành chính - hậu cần; cơ sở vật chất; thi đua khen thưởng…

ABC_1358 (FILEminimizer)

PGS, TS Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo, giải đáp các vấn đề của các cán bộ, giảng viên, người lao động ở các đơn vị trong Học viện quan tâm

ABC_1376 (FILEminimizer)

PGS, TS Trần Thanh Giang, Trưởng ban Quản lý Đào tạo báo cáo các vấn đề về công tác Đào tạo tại Hội nghị

DSC_1391 (FILEminimizer)

TS Nguyễn Thúy Hà, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khoa học báo cáo các vấn đề về công tác Khoa học tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

DSC_1453 (FILEminimizer)

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021

DSC_1460 (FILEminimizer)

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 đơn vị  của Học viện có thành tích xuất sắc năm 2021

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 5 đồng chí và tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2021.

DSC_1564 (FILEminimizer)
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2022-2023
DSC_1481 (FILEminimizer)
PGS,TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2021 cho 29 đơn vị trong Học viện
DSC_1485 (FILEminimizer)
PGS,TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân năm 2021  
DSC_1501 (FILEminimizer)
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân năm 2021  
25d8e8deec1726497f06 (FILEminimizer)
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân năm 2021  
DSC_1532 (FILEminimizer)
TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Học viện
DSC_1541 (FILEminimizer)
TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho PGS, TS Phạm Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020
DSC_1549 (FILEminimizer)
TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân Học viện trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2020
DSC_1558 (FILEminimizer)

TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các cá nhân Học viện

Kết luận Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã khái quát những kết quả mà Học viện đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2021 và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong năm 2022, đồng thời khẳng định trong năm 2021, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2021, PGS, TS Phạm Minh Sơn hy vọng bước sang năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong Học viện sẽ đoàn kết, cố gắng hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 100% cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

 


Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông

Minh Tuấn - Lê Hằng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Trung tâm Thông tin khoa học trưng bày sách chào mừng "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" lần thứ nhất năm 2022

Hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” từ ngày 15 -21/4, tại Tiền sảnh nhà A2 - Trung tâm Thông tin khoa học diễn ra trưng bày, giới thiệu sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện và phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Gian trưng bày đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên đến tham quan và tìm đọc sách.

PGS,TS Trần Thanh Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS Trần Thanh Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 19.4.2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. PGS,TS Trần Thanh Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đào tạo được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi Lễ.

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Sáng 1.3.2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Toàn văn Tuyên bố báo chí chung giữa Việt Nam và Malaysia

Toàn văn Tuyên bố báo chí chung giữa Việt Nam và Malaysia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Đoàn quan chức cấp cao Chính phủ Malaysia theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung.

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 24.02.2022, Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị xem xét và cho ý kiến thông qua dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường; Dự thảo quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện; Nghị quyết chuyên đề của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm 2022 và báo cáo của Giám đốc Học viện về kế hoạch phát triển của Học viện năm 2022.

XEM THÊM TIN