Thứ sáu, 21:39 12-11-2021

Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thứ sáu, 21:39 12-11-2021
Sáng ngày 11.11.2021, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

Cùng chủ trì Hội thảo có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

1_20211111010850PM

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo về phía khách mời có đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng; đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng; đồng chí Trần Thọ Quang, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện. Về phía Đoàn Thanh niên Học viện có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện tham dự trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

2_20211111010936PM
PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, chủ đề Hội thảo là cấp thiết và có ý nghĩa, thể hiện sự chủ động, tích cực của đoàn viên, thanh niên Học viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thanh niên Học viện nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn, gắn với trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Đảng ta chỉ rõ cần phải “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, với xã hội”; “Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, để đáp ứng kỳ vọng đó, đoàn viên, thanh niên cần ra sức học tập, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là đường lối xây dựng, phát triển đội ngũ thanh niên để hiểu và thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

7_20211111011100PM
Đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội thảo

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng vào vấn đề, các đại biểu tham dự Hội thảo đi sâu tập trung làm rõ những nội dung cơ bản về chủ đề Đại hội XIII, đặc biệt tập trung vào những vấn đề lớn có tác động trực tiếp đến thanh niên như phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế…; trao đổi, thảo luận về những phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà Đại hội XIII đưa ra trên các lĩnh vực cơ bản như kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là công tác tư tưởng, chính trị có liên quan trực tiếp đến thanh niên; những gợi mở về trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc; đề xuất các phương hướng, giải pháp, kiến nghị để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như góp phần thực hiện những mục tiêu phát triển của đất nước, những nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo:

4_20211111011302PM
Đồng chí Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng tham luận tại Hội thảo
3_20211111011300PM

Đồng chí Trần Thọ Quang, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện tham luận tại Hội thảo

6_20211111011305PM
Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” là đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như Chiến lược phát triển của Học viện trong những năm tiếp theo. Mục đích của Hội thảo là nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể các đoàn viên, thanh niên của Học viện; từ đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và ý thức trách nhiệm của thanh niên Học viện trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới./.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xem nhiều

Trao tặng Huy hiệu 40, 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trao tặng Huy hiệu 40, 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sáng 11.01.2021, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Huy hiệu 40, 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng gồm: đồng chí Đồng Văn Phường (Chi bộ Khoa Kinh tế chính trị) vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; đồng chí Nghiêm Sỹ Liêm (Chi bộ Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học) và đồng chí Vũ Quang Ánh (Chi bộ khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh) vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi Lễ.

Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Chiều 31.12.2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của các Học viện trực thuộc. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Đoàn lưu học sinh Lào

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Đoàn lưu học sinh Lào

Chiều 26.12.2021, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đoàn lưu học sinh Lào tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng 28.12.2021, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.

XEM THÊM TIN