Từ khoá : hội tụ

9 bài viết

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những nhân tố có tính quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt đường lối đoàn kết toàn dân tộc, liên hiệp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, trong một Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Để báo chí và doanh nghiệp cùng thắng trong môi trường hội tụ truyền thông

Để báo chí và doanh nghiệp cùng thắng trong môi trường hội tụ truyền thông

Lâu nay, mối quan hệ cộng sinh giữa báo chí và doanh nghiệp luôn được coi là khăng khít, gắn bó mật thiết với sự phát triển của nền kinh tế.

Bàn về sự sinh tồn của báo in trong môi trường hội tụ truyền thông

Bàn về sự sinh tồn của báo in trong môi trường hội tụ truyền thông

Tháng 8/2013, tờ báo hàng đầu của Mỹ The Washington Post có lịch sử hàng trăm năm đã đổi chủ - nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos bỏ ra 250 triệu USD để mua lại tờ báo này, khiến thuật ngữ “báo in biến mất” một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận quốc tế. Trước sự phát triển như vũ bão của mạng Internet và các phương tiện truyền thông số cũng như các phương tiện truyền thông công chúng (grassroots media), báo in sẽ đi đâu về đâu? Liệu báo in còn là “đội quân chủ lực” trong tương lai? Bài viết này sẽ đi tìm một phần lời giải của câu hỏi đó.

Một số vấn đề đặt ra đối với báo chí trong môi trường hội tụ truyền thông

Một số vấn đề đặt ra đối với báo chí trong môi trường hội tụ truyền thông

Công nghệ số và mạng Internet đã khiến “môi trường sinh thái” của các phương tiện truyền thông truyền thống thay đổi mạnh mẽ, và hội tụ truyền thông đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của báo chí, truyền thông hiện đại. Thực tiễn cho thấy, hội tụ truyền thông là một hiện tượng mang tính toàn cầu, là điểm đến của các cơ quan báo chí ở nhiều nước, tiến trình này đến sớm hay muộn sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia. Vậy, trong môi trường hội tụ truyền thông, báo chí Việt Nam phải thay đổi theo chiều hướng nào để phù hợp với xu thế phát triển tất yếu này?

Để đánh giá đúng hiệu quả truyền thông trong môi trường hội tụ truyền thông

Để đánh giá đúng hiệu quả truyền thông trong môi trường hội tụ truyền thông

Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới đã và đang tạo ra cuộc chiến giành giật công chúng truyền thông trên quy mô toàn cầu. Thực tế cho thấy, ngày nay công chúng không còn đơn thuần là người cung cấp sự chú ý, mà trở thành người chia sẻ tài nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan báo chí - truyền thông. Vậy, làm thế để đánh giá đúng hiệu quả báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại đang là bài toán cần lời giải