Thứ tư, 14:06 26-06-2024

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị điện tử ngày 21/8/2023

TS. Nguyễn Văn Viên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài 3: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam - Sự thật không thể phủ nhận

Bài 3: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam - Sự thật không thể phủ nhận

Là đất nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, tỷ lệ dân số có tín ngưỡng, tôn giáo không nhỏ và tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên bị các thế lực xấu lợi dụng để chống phá nên Đảng, Nhà nước ta càng luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho Nhân dân

Bài 2: Nhận diện các luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Bài 2: Nhận diện các luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Tôn giáo là lĩnh vực thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Vấn đề tôn giáo được họ gắn với vấn đề nhân quyền, dân chủ với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp

Bài 1: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người

Bài 1: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự nhiên của con người. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán bảo đảm quyền đó của người dân, đồng thời làm hài hòa pháp luật trong nước với các điều ước quốc tế về nhân quyền có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam và bài học tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên hiện nay

Từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam và bài học tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên hiện nay

Có thể nói, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách trang bị cho người đọc kiến thức tổng thể, toàn diện về quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như kết quả công tác và bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác này. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tự nhận thức rõ hành vi của mình để có thể tự soi và tự sửa.

XEM THÊM TIN