Thứ năm, 09:40 13-01-2022

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 09:40 13-01-2022
Sáng 11.01.2022, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Trưởng ban Công tác Đảng - Đoàn thể Học viện; đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện; đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc; các tập thể và cá nhân đảng viên được khen thưởng. Tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams có các đồng chí trong chi ủy các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện nhấn mạnh: “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 hôm nay, các đồng chí cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ tinh thần xung phong, gương mẫu, trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để góp phần làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được, đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất thêm các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và định hướng lãnh đạo để phát triển Học viện”.

Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện phát biểu Khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện phát biểu Khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Học viện. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của Học viện trong năm 2021 và chỉ ra những nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, từ đó đề ra một số giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu quả công tác Đảng trong năm 2022.

Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị
Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận, ý kiến, trao đổi của các đại biểu, trong  đó tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng trong các mặt hoạt động của Nhà trường, của đơn vị; ưu điểm và hạn chế còn tồn tại; đưa ra đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu dự Hội nghị đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, những chiến lược, chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Với sự tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Nhà trường, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiện quả hơn nữa.

Năm 2021, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Học viện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác; Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ban hành 01 Nghị quyết chuyên đề, xây dựng 01 nghị quyết trọng tâm và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời, cập nhật, bổ sung các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của Học viện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm Quy định văn hóa Trường Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến các chi bộ và đảng viên để thực hiện. Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 theo quy định...


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại công tác Đảng Học viện cần khắc phục trong thời gian tới.

Bước sang năm 2022, đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo tính hệ thống; trong công tác Đảng cần nắm chắc các nguyên tắc tổ chức trong đảng để vận dụng vào các công việc cụ thể; tiếp tục tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy tốt hơn nữa công tác tổ chức - cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đảm bảo đúng quy trình; đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy Đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường đã khẳng định Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hứa sẽ phấn đấu, quyết tâm đưa Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện và giữ vững khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trên các cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và các ý kiến tham luận, trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Mai Đức Ngọc đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Học viện cần triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Đảng bộ Học viện đã tuyên dương và trao thưởng cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021.

Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng Giấy khen của Đảng ủy cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng Giấy khen của Đảng ủy cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện tặng Giấy khen của Đảng ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mai Nghiêm - Hoàng Vũ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Sáng 11.01.2022, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Sáng 06.1.2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác khoa học của Nhà trường và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới. Hội nghị tuyên dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học.

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 04.01.2022, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi Lễ.

Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thực trạng và triển vọng”

Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thực trạng và triển vọng”

Ngày 7.12.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thực trạng và triển vọng”. Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 do PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ nhiệm, thuộc nhóm đề tài góp phần triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

XEM THÊM TIN