Thứ hai, 19:22 24-07-2023

Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

ThS. Trần Thị Hoa Mai

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mạch Nguồn số 51: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI TRONG BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Sự ra đời và phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 đã và đang tác động lớn đến nền báo chí Việt Nam trên tất cả các phương diện, từ hình thức đến nội dung, từ phương thức tổng hợp thông tin đến cách thức truyền tải. Ban Biên tập trân trọng Mạch Nguồn số 51 với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong báo chí cách mạng Việt Nam” để cùng có sự nhìn nhận đúng đắn, khách quan về những tác động của AI đối với sản xuất, sáng tạo thông tin báo chí trong thời đại chuyển đổi số.

Báo chí Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ và thử thách mới

Báo chí Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ và thử thách mới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, 99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh của mình trước vận mệnh của đất nước.

Vinh danh 122 tác phẩm xuất sắc nhất tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 năm 2023

Vinh danh 122 tác phẩm xuất sắc nhất tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 năm 2023

Tối 21/6/2024, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Xu hướng cập nhật thông tin chính trị, xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông

Xu hướng cập nhật thông tin chính trị, xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông

Bài viết tìm hiểu thực trạng cập nhật thông tin chính trị, xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí truyền thông trên các kênh thông tin truyền thông đại chúng (TTĐC) truyền thống và mạng xã hội (MXH). Kết quả phân tích cho thấy mức độ thường xuyên cập nhật thông tin trên MXH phổ biến hơn so với các kênh TTĐC. Đội ngũ cán bộ cũng có xu hướng cập nhật và sử dụng hiệu quả thông tin chuyên sâu về chính trị trên MXH, đặc biệt, thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thông tin về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả cập nhật và tuyên truyền các thông tin chính trị, xã hội trên các kênh, phương tiện TTĐC và MXH của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông.

Nhu cầu bồi dưỡng truyền thông chính sách của đội ngũ phóng viên hiện nay

Nhu cầu bồi dưỡng truyền thông chính sách của đội ngũ phóng viên hiện nay

Truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan báo chí - truyền thông nói chung và của đội ngũ phóng viên nói riêng. Việc truyền thông chính sách hiệu quả hay thất bại đều bắt đầu từ năng lực của lực lượng tham gia truyền thông chính sách. Trong khi đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực truyền thông chính sách còn chưa được quan tâm đúng mức. Chỉ khi hiểu được nhu cầu bồi dưỡng truyền thông chính sách của đội ngũ phóng viên, các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông mới có thể xây dựng chương trình bồi dưỡng hợp lý, thiết thực và hiệu quả.

XEM THÊM TIN