Từ khoá : công tác tuyên giáo

6 bài viết

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”

Sáng 28.5.2022, Khoa Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới”. Hội thảo đã thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm và tìm ra các giải pháp để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm của Khoa Tuyên truyền, góp phần xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên một tầm cao mới.

Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (Lớp 3)

Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (Lớp 3)

Sáng 06.9.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 tại Học viện. Đây là lớp thứ 3 trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo năm 2021 của Học viện.

Bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (lớp 2)

Bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (lớp 2)

Chiều 27.8.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bế giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 tại Học viện (lớp 2). 44 học viên đã được nhận chứng chỉ của Học viện. PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã dự và phát biểu bế giảng khóa học.

Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (Lớp 2)

Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (Lớp 2)

Ngày 23.8.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 tại Học viện. Đây là lớp thứ 2 trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo năm 2021 của Học viện.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Ngày 18.8.2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2020 tại Học viện.