Từ khoá : thông điệp

6 bài viết

Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo Đảng Đồng bằng sông Cửu Long: Về nội dung và hình thức thông điệp

Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo Đảng Đồng bằng sông Cửu Long: Về nội dung và hình thức thông điệp

(LLCT&TT) Việt Nam là một trong số 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nặng nề nhất do nước biển dâng. Với khả năng can thiệp của mình, truyền thông nói chung, báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL nói riêng, đã và đang gia tăng ảnh hưởng để góp phần giúp cộng đồng dân cư khu vực nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi nhằm thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, thông điệp về BĐKH trên báo Đảng ĐBSCL còn những hạn chế, chưa đạt được chất lượng và hiệu quả tối ưu. Bài viết này góp thêm cách tiếp cận nội dung và hình thức thông điệp về BĐKH trên báo Đảng ĐBSCL, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp nhằm gia tăng năng lực và hiệu quả tác động đến công chúng trong thời gian tới.

Sử dụng mô hình mã hóa/ giải mã của Stuart Hall trong nghiên cứu thông điệp truyền thông về vấn đề dân tộc

Sử dụng mô hình mã hóa/ giải mã của Stuart Hall trong nghiên cứu thông điệp truyền thông về vấn đề dân tộc

Stuart Hall là cha đẻ của các nghiên cứu văn hóa quan trọng. Ông được biết đến với nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu truyền thông. Trong đó, nổi bật nhất là lý thuyết mã hóa/giải mã trong nghiên cứu thông điệp truyền thông và quá trình tiếp nhận của công chúng. Bài viết áp dụng mô hình mã hóa/giải mã của Stuart Hall trong nghiên cứu vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số trên báo chí truyền thông. Giá trị của hướng tiếp cận này sẽ giúp những nhà sản xuất nội dung (cơ quan báo chí), những người lập kế hoạch truyền thông chuyên về dân tộc nâng cao chất lượng thông tin - thông điệp để đạt được hiệu quả truyền thông như mong đợi.

Bình đẳng - thông điệp Ngày dân số thế giới năm 2005

Bình đẳng - thông điệp Ngày dân số thế giới năm 2005

Ngày 11.7, chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngày dân số thế giới với chủ đề là bình đẳng; bình đẳng vì sự công bằng và quyền con người cho mọi người. Một điều rõ ràng là quyền con người phải là tâm điểm của mọi nỗ lực giảm nghèo đói, sự phân biệt và xung đột. Sự bình đẳng là cơ hội và con đường dẫn đến giáo dục, chính trị, kinh tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần có chất lượng cho cả nam giới và phụ nữ, cả trẻ em trai lẫn trẻ em gái. Bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; bình đẳng giới làm cho gia đình bền vững hơn, cộng đồng và đất nước tốt hơn. Bình đẳng giới là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững cũng như cho một chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

Các lý thuyết truyền thông đều chỉ ra vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội. Cơ chế truyền thông cho biết dư luận xã hội hình thành trong quá trình thông tin từ người này đến người khác. Lý thuyết chức năng và cơ chế giải quyết vấn đề cho biết dư luận xã hội xuất hiện và biến đổi trong quá trình giải quyết vấn đề. Do vậy, để định hướng dư luận xã hội, người lãnh đạo quản lý cần đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để dư luận xã hội có thể tập trung vào bàn luận và đề xuất cách giải quyết cần thiết cho những vấn đề đặt ra. Những điều này cần được làm sáng tỏ trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Vận dụng lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành dư luận xã hội

Vận dụng lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành dư luận xã hội

Các lý thuyết truyền thông nhấn mạnh vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội. Dư luận xã hội xuất hiện, định hình và biến đổi trong quá trình thông tin từ người này đến người người khác để giải quyết những vấn đề nhất định nảy sinh trong xã hội.