Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Công tác tư tưởng là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu ...

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của ...

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vào thực tiễn Việt Nam

Theo V.I.Lênin, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sự vững mạnh của các tổ ...

Vai trò của Hội cựu sinh viên trong các trường đại học hiện nay

Vai trò của Hội cựu sinh viên trong các trường đại học hiện nay

(LLCT&TTĐT) Hội cựu sinh viên là tổ chức tập hợp tất cả các cựu sinh viên của cùng một trường đại học, hoạt động với một mục tiêu chung. Đó là một hình thức tổ chức rất phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong các trường đại học ...

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin là người sáng tạo ra học thuyết mang tên mình và là tấm gương sáng, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội. Bài viết khái quát tư tưởng và quá ...

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sớm thấy được nhiệm vụ bảo vệ Đảng là cực kỳ quan trọng, quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mỗi khi cách ...

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

Phát triển năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay. Quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đã và đang có những tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp mối quan hệ địa chính trị giữa các nước. Trên cơ sở đánh giá ...

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định và tổ chức thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng đến vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền ...

Hành vi sử dụng ứng dụng xem phim bản quyền của thế hệ Z Việt Nam hiện nay

Hành vi sử dụng ứng dụng xem phim bản quyền của thế hệ Z Việt Nam hiện nay

(LLCT&TTĐT) Các nền tảng xem phim trực tuyến đang có xu hướng phát triển mạnh những năm gần đây, nhất là sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn nạn xem phim lậu đã và đang gây những tác động xấu đến ngành công ...

Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò ...

Chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội

Chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội

(LLCT&TTĐT) Chia sẻ cảm xúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội đã từ lâu không còn là một xu hướng mới. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chia sẻ và thể hiện cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tích cực, hạnh phúc là một trong những nhu ...

Một số ghi nhận về công tác phát triển Đảng trong sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT&TTĐT) “Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là lời dạy của Bác Hồ mà mỗi chi bộ đảng đều thấm nhuần. Trong vòng 5 năm vừa qua, Chi bộ Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí ...

Sự phát triển của mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt Nam

Cách đây hơn 20 năm, khi lần đầu tiên kết nối Internet, Việt Nam đã đặt những “dấu chân” đầu tiên trên một miền không gian hoàn toàn mới - không gian mạng. Từ đó đến nay, Việt Nam đã đi được một hành trình dài trong công cuộc ...

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Và các cơ quan báo, đài cũng không nằm ngoài tác động đó. Hơn nữa các đài PT-TH ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23.9.2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã ...

Ứng dụng công nghệ, tăng cường sự tham gia của công chúng trong truyền thông chính sách

Ứng dụng công nghệ, tăng cường sự tham gia của công chúng trong truyền thông chính sách

Ngày 5.10, tại phiên khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ” ở Seoul, Hàn Quốc, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, cần ứng dụng công nghệ truyền thông ...

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người - để ...

Câu chuyện toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Câu chuyện toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Bùng nổ và diễn ra trong hơn 20 năm, toàn cầu hóa là một trong những khái niệm đặc trưng nhất đại diện cho thế giới hậu hiện đại những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Tuy nhiên, năm 2022 đánh dấu thời điểm gây chú ý cho ...

Những thách thức và giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng ở các trường cao đẳng, đại học

Những thách thức và giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng ở các trường cao đẳng, đại học

(LLCT&TTĐT) Việc tăng cường giáo dục lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Các môn lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, đại học đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là giáo dục sinh viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết này đề cập đến những thách thức đối với các môn học lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học, đồng thời nêu ra một số giải pháp cơ bản để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát huy hết chức năng của các môn học này.

Thông tin – Tư liệu 12:36 14-11-2022 2 tháng trước

Xu hướng mua hàng trực tuyến của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Xu hướng mua hàng trực tuyến của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

(LLCT&TTĐT) Bài viết đề cập xu hướng mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội (MXH) của sinh viên hiện nay, nghiên cứu trường hợp sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xu hướng mua sắm trực tuyến rất phổ biến ở sinh viên, đặc biệt tập trung ở những nhóm hàng như: thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp và phụ kiện công nghệ, đồ ăn vặt. Sinh viên lựa chọn mua sắm trực tuyến phổ biến nhất ở sàn thương mại Shopee và mức chi trả cho mua sắm trực tuyến là từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng. Kết quả nghiên cứu bổ sung những hiểu biết về xu hướng mua sắm trực tuyến, gợi mở những giải pháp tăng cường thu hút mua sắm trực tuyến đối với đối tượng khách hàng là sinh viên.

Thông tin – Tư liệu 12:41 14-11-2022 2 tháng trước

Ứng dụng hiệu ứng “sợ bỏ lỡ” trong hoạt động marketing của Shopee Việt Nam tới hành vi mua hàng của thế hệ Z

Ứng dụng hiệu ứng “sợ bỏ lỡ” trong hoạt động marketing của Shopee Việt Nam tới hành vi mua hàng của thế hệ Z

(LLCT&TTĐT) Bài báo là kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng hiệu ứng “sợ bỏ lỡ” - FOMO (Fear of missing out) trong hoạt động marketing của sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 bằng phương pháp điều tra bảng hỏi với 200 câu trả lời và phương pháp thảo luận nhóm 10 đáp viên thuộc thế hệ Z (trong độ tuổi từ 18 - 25), đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, nhóm tác giả khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của FOMO marketing, đồng thời cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng thế hệ Z trên nền tảng thương mại điện tử này.

Thông tin – Tư liệu 09:42 11-11-2022 3 tháng trước

Nguyên tắc toàn diện trong đổi mới nhận thức của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nguyên tắc toàn diện trong đổi mới nhận thức của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận lớn, luôn được Đảng nhận thức, phát triển sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn. Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ sự vận dụng tổng hợp những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận duy vật biện chứng mácxít, trong đó có nguyên tắc toàn diện.

Lịch sử tư tưởng 20:31 03-11-2022 3 tháng trước

Vai trò của Hội cựu sinh viên trong các trường đại học hiện nay

Vai trò của Hội cựu sinh viên trong các trường đại học hiện nay

(LLCT&TTĐT) Hội cựu sinh viên là tổ chức tập hợp tất cả các cựu sinh viên của cùng một trường đại học, hoạt động với một mục tiêu chung. Đó là một hình thức tổ chức rất phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong các trường đại học trên thế giới, cũng là một tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo của các trường. Những trường đại học lớn trên thế giới, nhất là ở các nước trong khu vực Âu - Mỹ rất chú trọng vấn đề cựu sinh viên và hình thành Hội cựu sinh viên từ rất sớm. Ở Việt Nam, Hội cựu sinh viên là vấn đề tương đối mới mẻ và mới được các trường đại học quan tâm thành lập trong những năm gần đây, nhưng mục đích chủ yếu là đáp ứng công tác kiểm định chất lượng. Việc chưa được đánh giá đúng mức về vai trò, vị trí của nó làm cho các Hội cựu sinh viên tồn tại và hoạt động khá hình thức, chưa thực hiện và phát huy được vai trò to lớn của nó. Điều này đã bỏ lỡ một nguồn lực rất lớn cho sự phát triển của cộng đồng xã hội, của chính các trường đại học và của mỗi sinh viên. Trên tinh thần đó, bài viết tập trung làm rõ vai trò của Hội cựu sinh viên, đánh giá thực trạng Hội cựu sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đề xuất một số giải pháp bước đầu để xây dựng và phát triển Hội cựu sinh viên.

Thông tin – Tư liệu 17:05 31-10-2022 3 tháng trước

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin là người sáng tạo ra học thuyết mang tên mình và là tấm gương sáng, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội. Bài viết khái quát tư tưởng và quá trình đấu tranh đó của các ông cũng như chỉ ra ý nghĩa với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 16:48 31-10-2022 3 tháng trước

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sớm thấy được nhiệm vụ bảo vệ Đảng là cực kỳ quan trọng, quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển qua thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ Đảng phù hợp, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thông tin – Tư liệu 18:48 27-10-2022 3 tháng trước

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

Phát triển năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay. Quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đã và đang có những tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp mối quan hệ địa chính trị giữa các nước. Trên cơ sở đánh giá các tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo và những vấn đề đặt ra của quá trình này, bài viết đưa ra những lưu ý cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Thông tin – Tư liệu 18:53 27-10-2022 3 tháng trước

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định và tổ chức thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng đến vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, pháp quyền Hồ Chí Minh là chỉ dẫn cho quá trình xây dựng và ban hành Chiến lược quan trọng này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh 18:52 27-10-2022 3 tháng trước

Hành vi sử dụng ứng dụng xem phim bản quyền của thế hệ Z Việt Nam hiện nay

Hành vi sử dụng ứng dụng xem phim bản quyền của thế hệ Z Việt Nam hiện nay

(LLCT&TTĐT) Các nền tảng xem phim trực tuyến đang có xu hướng phát triển mạnh những năm gần đây, nhất là sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn nạn xem phim lậu đã và đang gây những tác động xấu đến ngành công nghiệp điện ảnh, khi một bộ phận lớn người dân Việt Nam còn chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bản quyền. Trong câu chuyện vi phạm bản quyền, các quy định và chế tài xử phạt tuy quan trọng, nhưng mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở ý thức chung của công chúng.

Thông tin – Tư liệu 12:23 24-10-2022 3 tháng trước

Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn xây dựng CNXH 14:54 20-10-2022 3 tháng trước

Chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội

Chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội

(LLCT&TTĐT) Chia sẻ cảm xúc và thể hiện bản thân trên mạng xã hội đã từ lâu không còn là một xu hướng mới. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chia sẻ và thể hiện cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tích cực, hạnh phúc là một trong những nhu cầu tất yếu của con người. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và các công cụ mạng xã hội, việc chia sẻ cảm xúc và thể hiện bản thân trực tuyến trở nên giá trị, phổ biến và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các nền văn hoá trong việc thể hiện cá tính và cảm xúc của mỗi người. Nếu tận dụng được các nền tảng và biết cách xây dựng hình ảnh tích cực trên mạng xã hội, người dùng có thể mang đến cho mình những cơ hội nghề nghiệp, kết nối, cải thiện cảm xúc và thậm chí là cải thiện thu nhập.

Thông tin – Tư liệu 20:35 21-10-2022 3 tháng trước

Một số ghi nhận về công tác phát triển Đảng trong sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Một số ghi nhận về công tác phát triển Đảng trong sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT&TTĐT) “Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là lời dạy của Bác Hồ mà mỗi chi bộ đảng đều thấm nhuần. Trong vòng 5 năm vừa qua, Chi bộ Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trung bình mỗi năm kết nạp trên dưới 20 sinh viên vào Đảng. Đảng viên là sinh viên luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động. Bên cạnh số lượng thì việc bảo đảm chất lượng luôn được chú trọng. Đảng viên mới kết nạp luôn phát huy được vai trò của đảng viên trẻ trong mọi môi trường, học tập cũng như khi ra trường, đáp ứng được yêu cầu của công tác chuyên môn và giữ vững phẩm chất đảng viên, không ngừng học tập và rèn luyện vươn lên.

Thông tin – Tư liệu 08:44 21-10-2022 3 tháng trước

Sự phát triển của mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt Nam

Sự phát triển của mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt Nam

Cách đây hơn 20 năm, khi lần đầu tiên kết nối Internet, Việt Nam đã đặt những “dấu chân” đầu tiên trên một miền không gian hoàn toàn mới - không gian mạng. Từ đó đến nay, Việt Nam đã đi được một hành trình dài trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giống như khai phá những “vùng đất” mới, không gian mạng được mở rộng, tạo ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Báo chí truyền thông 20:21 17-10-2022 3 tháng trước

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Và các cơ quan báo, đài cũng không nằm ngoài tác động đó. Hơn nữa các đài PT-TH lại là những đơn vị có tính đặc thù trước yêu cầu chuyển đổi số để phục vụ nhân dân trong giai đoạn đại dịch và theo kịp xu hướng của thời đại.

Truyền thông số 14:18 11-10-2022 4 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của Đảng có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa phù hợp với chuyển biến của thực tiễn đất nước sau 35 năm đổi mới. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII. “

Xem tiếp

“Trí tuệ khoa học, đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân, kết hợp nhuần nhuyễn chiến lược với sách lược và phương pháp, thấm nhuần chủ nghĩa lạc quan cách mạng, nắm bắt và dự báo sáng suốt xu thế của lịch sử... là những phẩm chất và nhân tố làm nên đặc tính cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. “

Xem tiếp
GS, TS Hoàng Chí Bảo

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương