Huy động nguồn lực cho truyền thông chính sách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách

Vấn đề tuyên truyền/truyền thông chính sách đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ, thậm chí quyết định đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhân tố then chốt tác động đến quá ...

Phát huy vai trò quản lý thông tin đối ngoại ở các cơ quan báo chí chủ lực

Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giúp cho nhân dân các nước và người Việt Nam ở ...

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

Cách mạng thông tin toàn cầu hiện đại (Cách mạng thông tin lần thứ năm) và những chuyển biến mà nó đã và đang đem lại cho toàn xã hội và ...

Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực báo chí - truyền thông

(LLCT&TT) Nhu cầu báo chí - truyền thông (BC-TT) nói chung và sản xuất nội dung BC-TT nói riêng đang và sẽ bùng nổ trong kỷ nguyên số. Các ...

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Háo danh đang là một trong những “căn bệnh” trong xã hội. Với sứ mệnh định hướng dư luận, bồi đắp giá trị chân- thiện- mỹ cho công chúng, đáng ra báo chí, truyền thông phải có trách nhiệm góp một tiếng nói để phòng ngừa, giảm ...

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Báo in đã từng có một thời kỳ hoàng kim, độc tôn thống lĩnh thị trường thông tin. Nhưng đến nay, báo in đang phải gồng mình để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt với các loại hình báo chí mới nhiều ưu điểm và lợi thế hơn hẳn. ...

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng để ...

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí ...

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Sự ra đời và phát triển của báo chí trực tuyến là thách thức lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với báo in. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số thiên lệch về một dạng văn hóa đọc khác biệt cơ bản với văn hóa đọc ...

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Đối với các kênh truyền hình xã hội hóa, hoạt động kinh tế báo chí ngày càng trở nên quan trọng, vì các kênh truyền hình xã hội hóa phải tự bảo đảm kinh phí 100% cho mọi hoạt động. Vì vậy, quản trị kinh tế giữ một vai trò vô cùng ...

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Trong bối cảnh có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và sự hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, truyền hình tương tác (THTT) đã và đang là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các chương trình ...

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại là hoạt động có chủ đích của một quốc gia hướng tới chính phủ và nhân dân các quốc gia khác để thông tin mọi mặt về quốc gia mình, nhằm xây dựng hình ảnh quốc gia ở bên ngoài theo cách mà quốc gia đó mong ...

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục trên báo chí giúp độc giả dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, tiếp cận và theo dõi thông tin một cách tập trung có chiều sâu, có trọng điểm về những vấn đề đã và đang diễn ra trong lĩnh vực nông ...

Ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Trước thực trạng xuất hiện nhiều tiêu cực trong hoạt động báo điện tử, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi gỡ bài, sửa bài của các báo điện tử và trang thông tin điện tử do ...

Truyền thông đại chúng và vấn đề cá nhân hóa - xã hội hóa nhân cách con người Việt Nam

Truyền thông đại chúng và vấn đề cá nhân hóa - xã hội hóa nhân cách con người Việt Nam

Cá nhân mỗi người là một chỉnh thể đơn nhất, vừa mang tính cá biệt, vừa mang tính phổ biến. Cái chung của nhân cách xã hội chi phối nhân cách cá nhân thông qua hệ giá trị và chuẩn mực của nó, biểu hiện thành thế giới quan và nhân ...

Hôn nhân bất hạnh trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam

Hôn nhân bất hạnh trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam

Tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam đề cập khá nhiều về vấn đề hôn nhân bất hạnh, đó là sự khổ đau, buồn chán khi lấy phải người chồng hoặc vợ không vừa ý. Sống trong chế độ xã hội cũ, vì nhiều lý do khác nhau, không ít chị em phụ ...

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Viết phóng sự chân dung: Dễ hay khó? Xin trả lời ngay là khó. Nhiều người thường viết chân dung, nhất là gương người tốt, việc tốt, nhưng để đạt “chất” phóng sự, không hề dễ chút nào. Bài viết, xin được chia sẻ vài thực tiễn trong quá trình tác nghiệp.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 15:06 17-03-2021 2 năm trước

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Háo danh đang là một trong những “căn bệnh” trong xã hội. Với sứ mệnh định hướng dư luận, bồi đắp giá trị chân- thiện- mỹ cho công chúng, đáng ra báo chí, truyền thông phải có trách nhiệm góp một tiếng nói để phòng ngừa, giảm thiểu “căn bệnh” này. Tuy nhiên, không hiểu vô tình hay hữu ý, một số cơ quan báo chí, truyền thông thời gian gần đây lại sử dụng từ ngữ so sánh không chuẩn mực để định vị cho một số nhân vật trong bài viết.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 12:11 26-02-2021 2 năm trước

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Báo in đã từng có một thời kỳ hoàng kim, độc tôn thống lĩnh thị trường thông tin. Nhưng đến nay, báo in đang phải gồng mình để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt với các loại hình báo chí mới nhiều ưu điểm và lợi thế hơn hẳn. Liệu rằng loại hình báo chí truyền thống có thể tồn tại và phát triển được trong tương lai?

Nghiên cứu báo chí truyền thông 19:50 22-02-2021 3 năm trước

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng để chỉ hình thức thể loại tác phẩm báo chí được định danh cụ thể như: tin, tường thuật, phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, điều tra, bình luận xã luận, chuyên luận,… Tác phẩm báo chí là bộ phận cấu thành một sản phẩm báo chí, nó có giá trị tạo lập dư luận xã hội, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiếp nhận thông tin. Tác phẩm báo chí được pháp luật bảo hộ quyền tác giả và được trả tiền.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 09:48 19-02-2021 3 năm trước

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 14:39 05-02-2021 3 năm trước

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Sự ra đời và phát triển của báo chí trực tuyến là thách thức lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với báo in. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số thiên lệch về một dạng văn hóa đọc khác biệt cơ bản với văn hóa đọc truyền thống. Họ đọc các nội dung trực tuyến nhiều hơn và thường xuyên hơn các nội dung được in ra thành sách, báo hay tạp chí. Báo in cứ bị đẩy lùi dần và báo chí điện tử ngày càng thêm thắng thế.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 14:46 05-02-2021 3 năm trước

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Đối với các kênh truyền hình xã hội hóa, hoạt động kinh tế báo chí ngày càng trở nên quan trọng, vì các kênh truyền hình xã hội hóa phải tự bảo đảm kinh phí 100% cho mọi hoạt động. Vì vậy, quản trị kinh tế giữ một vai trò vô cùng quan trọng để kênh truyền hình xã hội hóa tồn tại và phát triển.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 14:47 05-02-2021 3 năm trước

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Trong bối cảnh có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và sự hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, truyền hình tương tác (THTT) đã và đang là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 17:29 03-02-2021 3 năm trước

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại là hoạt động có chủ đích của một quốc gia hướng tới chính phủ và nhân dân các quốc gia khác để thông tin mọi mặt về quốc gia mình, nhằm xây dựng hình ảnh quốc gia ở bên ngoài theo cách mà quốc gia đó mong muốn. Xác định truyền thông đối ngoại là kênh thông tin hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ra nước ngoài, thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn tăng cường các kênh thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng những chương trình thông tin đối ngoại nhằm đưa Hà Nội ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 17:32 03-02-2021 3 năm trước

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục trên báo chí giúp độc giả dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, tiếp cận và theo dõi thông tin một cách tập trung có chiều sâu, có trọng điểm về những vấn đề đã và đang diễn ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Do vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp nông thôn trên báo Đảng hiện nay.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 00:57 30-01-2021 3 năm trước

Ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Trước thực trạng xuất hiện nhiều tiêu cực trong hoạt động báo điện tử, Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi gỡ bài, sửa bài của các báo điện tử và trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 19:48 27-01-2021 3 năm trước

Truyền thông đại chúng và vấn đề cá nhân hóa - xã hội hóa nhân cách con người Việt Nam

Truyền thông đại chúng và vấn đề cá nhân hóa - xã hội hóa nhân cách con người Việt Nam

Cá nhân mỗi người là một chỉnh thể đơn nhất, vừa mang tính cá biệt, vừa mang tính phổ biến. Cái chung của nhân cách xã hội chi phối nhân cách cá nhân thông qua hệ giá trị và chuẩn mực của nó, biểu hiện thành thế giới quan và nhân sinh quan, thành tư tưởng và đạo đức, tình cảm và niềm tin, thành hành vi trong hoạt động và ứng xử của con người trong cộng đồng xã hội.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 13:07 05-01-2021 3 năm trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. “

Xem tiếp
TS. Trần Thị Hợi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

“Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội - “người chủ tương lai của nước nhà”(1) - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. “

Xem tiếp
Nguyễn Thúy Duy

Tạp chí Cộng sản