Xu hướng cập nhật thông tin chính trị, xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông

Bài viết tìm hiểu thực trạng cập nhật thông tin chính trị, xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí truyền thông trên các kênh thông tin truyền thông đại chúng (TTĐC) truyền thống ...

Nhà báo đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội

Báo chí là kênh giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng dư luận xã hội, bác bỏ và ngăn chặn các dòng thông tin sai lệch, đặc biệt là tin ...

Huỳnh Tấn Phát: người mở trận tuyến đấu tranh báo chí giữa lòng Sài Gòn

“Anh không cầm súng, chưa bao giờ là chỉ huy quân sự, song lại cáng đáng một trận địa mà có lẽ không dễ có người thay: huy động lực lượng ...

Mấy vấn đề về định hướng phát triển báo chí kiến tạo

Ngày 25/12/2022, Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn về Báo chí kiến ...

Định kiến giới trong ngôn ngữ báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Định kiến giới trong ngôn ngữ báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Định kiến giới là một trong những định kiến phổ biến và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến đời sống xã hội Việt Nam. Trong đó, báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng là môi trường lý tưởng để dung dưỡng và lan truyền những ...

Giá trị thông tin và tính chất báo chí trong “những lá thư thời chiến”

Giá trị thông tin và tính chất báo chí trong “những lá thư thời chiến”

Khi nghiên cứu về báo chí truyền thông, tôi hiểu rằng “những lá thư thời chiến” là một loại hình truyền thông mà cha ông ta đã sử dụng để chuyển tải những thông điệp cuộc sống, tình yêu thương, ý chí và tình cảm của con người, ...

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Viết phóng sự chân dung: Dễ hay khó? Xin trả lời ngay là khó. Nhiều người thường viết chân dung, nhất là gương người tốt, việc tốt, nhưng để đạt “chất” phóng sự, không hề dễ chút nào. Bài viết, xin được chia sẻ vài thực tiễn ...

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Háo danh đang là một trong những “căn bệnh” trong xã hội. Với sứ mệnh định hướng dư luận, bồi đắp giá trị chân- thiện- mỹ cho công chúng, đáng ra báo chí, truyền thông phải có trách nhiệm góp một tiếng nói để phòng ngừa, giảm ...

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Báo in đã từng có một thời kỳ hoàng kim, độc tôn thống lĩnh thị trường thông tin. Nhưng đến nay, báo in đang phải gồng mình để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt với các loại hình báo chí mới nhiều ưu điểm và lợi thế hơn hẳn. ...

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng để ...

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí ...

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Sự ra đời và phát triển của báo chí trực tuyến là thách thức lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với báo in. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số thiên lệch về một dạng văn hóa đọc khác biệt cơ bản với văn hóa đọc ...

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Vấn đề kinh tế báo chí tại các kênh truyền hình xã hội hóa

Đối với các kênh truyền hình xã hội hóa, hoạt động kinh tế báo chí ngày càng trở nên quan trọng, vì các kênh truyền hình xã hội hóa phải tự bảo đảm kinh phí 100% cho mọi hoạt động. Vì vậy, quản trị kinh tế giữ một vai trò vô cùng ...

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Trong bối cảnh có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và sự hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, truyền hình tương tác (THTT) đã và đang là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các chương trình ...

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại: Nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

Truyền thông đối ngoại là hoạt động có chủ đích của một quốc gia hướng tới chính phủ và nhân dân các quốc gia khác để thông tin mọi mặt về quốc gia mình, nhằm xây dựng hình ảnh quốc gia ở bên ngoài theo cách mà quốc gia đó mong ...

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn trên báo Đảng

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục trên báo chí giúp độc giả dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, tiếp cận và theo dõi thông tin một cách tập trung có chiều sâu, có trọng điểm về những vấn đề đã và đang diễn ra trong lĩnh vực nông ...

Khi mạng xã hội là nền tảng cho báo chí

Khi mạng xã hội là nền tảng cho báo chí

Bây giờ vào Facebook, mạng xã hội có hơn 60 triệu thành viên dùng tiếng Việt, chúng ta dễ dàng bắt gặp chuyên trang của những tờ báo, đài phát thanh truyền hình từ Trung ương tới địa phương.

Báo chí truyền thông 16:59 07-04-2021 3 năm trước

Phát triển kinh tế báo chí trong xu thế hội nhập

Phát triển kinh tế báo chí trong xu thế hội nhập

Báo chí Việt Nam đang trong lộ trình triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Việc phát huy các kỹ năng truyền thông, nhằm tạo ra những nguồn thu mới một cách hợp pháp, chính đáng, góp phần xây dựng tòa soạn báo với thương hiệu riêng của mình là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tòa soạn hiện nay.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 16:43 07-04-2021 3 năm trước

Định kiến giới trong ngôn ngữ báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Định kiến giới trong ngôn ngữ báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Định kiến giới là một trong những định kiến phổ biến và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến đời sống xã hội Việt Nam. Trong đó, báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng là môi trường lý tưởng để dung dưỡng và lan truyền những định kiến tiềm tàng trong văn hóa xã hội, càng khiến vấn đề định kiến giới trong ngôn ngữ báo mạng điện tử trở nên cấp thiết.

Thông tin – Tư liệu 17:30 21-03-2021 3 năm trước

Giá trị thông tin và tính chất báo chí trong “những lá thư thời chiến”

Giá trị thông tin và tính chất báo chí trong “những lá thư thời chiến”

Khi nghiên cứu về báo chí truyền thông, tôi hiểu rằng “những lá thư thời chiến” là một loại hình truyền thông mà cha ông ta đã sử dụng để chuyển tải những thông điệp cuộc sống, tình yêu thương, ý chí và tình cảm của con người, giữa người ở chiến trường với gia đình bè bạn với quê hương đất nước...

Nghiên cứu báo chí truyền thông 17:12 17-03-2021 3 năm trước

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Phóng sự chân dung: Phong cách riêng, tránh tư biện

Viết phóng sự chân dung: Dễ hay khó? Xin trả lời ngay là khó. Nhiều người thường viết chân dung, nhất là gương người tốt, việc tốt, nhưng để đạt “chất” phóng sự, không hề dễ chút nào. Bài viết, xin được chia sẻ vài thực tiễn trong quá trình tác nghiệp.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 15:06 17-03-2021 3 năm trước

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Háo danh đang là một trong những “căn bệnh” trong xã hội. Với sứ mệnh định hướng dư luận, bồi đắp giá trị chân- thiện- mỹ cho công chúng, đáng ra báo chí, truyền thông phải có trách nhiệm góp một tiếng nói để phòng ngừa, giảm thiểu “căn bệnh” này. Tuy nhiên, không hiểu vô tình hay hữu ý, một số cơ quan báo chí, truyền thông thời gian gần đây lại sử dụng từ ngữ so sánh không chuẩn mực để định vị cho một số nhân vật trong bài viết.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 12:11 26-02-2021 3 năm trước

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Thực tại tăng cường làm sống dậy báo in

Báo in đã từng có một thời kỳ hoàng kim, độc tôn thống lĩnh thị trường thông tin. Nhưng đến nay, báo in đang phải gồng mình để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt với các loại hình báo chí mới nhiều ưu điểm và lợi thế hơn hẳn. Liệu rằng loại hình báo chí truyền thống có thể tồn tại và phát triển được trong tương lai?

Nghiên cứu báo chí truyền thông 19:50 22-02-2021 3 năm trước

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng để chỉ hình thức thể loại tác phẩm báo chí được định danh cụ thể như: tin, tường thuật, phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, điều tra, bình luận xã luận, chuyên luận,… Tác phẩm báo chí là bộ phận cấu thành một sản phẩm báo chí, nó có giá trị tạo lập dư luận xã hội, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiếp nhận thông tin. Tác phẩm báo chí được pháp luật bảo hộ quyền tác giả và được trả tiền.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 09:48 19-02-2021 3 năm trước

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 14:39 05-02-2021 3 năm trước

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Mô hình và tương lai của báo chí trực tuyến trả tiền

Sự ra đời và phát triển của báo chí trực tuyến là thách thức lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với báo in. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số thiên lệch về một dạng văn hóa đọc khác biệt cơ bản với văn hóa đọc truyền thống. Họ đọc các nội dung trực tuyến nhiều hơn và thường xuyên hơn các nội dung được in ra thành sách, báo hay tạp chí. Báo in cứ bị đẩy lùi dần và báo chí điện tử ngày càng thêm thắng thế.

Nghiên cứu báo chí truyền thông 14:46 05-02-2021 3 năm trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. “

Xem tiếp
TS. Trần Thị Hợi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

“Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội - “người chủ tương lai của nước nhà”(1) - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. “

Xem tiếp
Nguyễn Thúy Duy

Tạp chí Cộng sản